HG SUPER OCHRANA SPÁR OBKLADŮ A DLAŽBY-Super ochrana spár obkladů a dlažby chrání spáry před znečištěním např. tuky, vínem

HG Super ochrana spár obkladů a dlažby chrání spáry před znečištěním např. tuky, vínem, limonádami, barvivy, vápenatým nánosem, plísní a vodou. Obnovuje původní barvu spár. Bezbarvý přípravek.

Cementové spáry mají stukturovaný povrch, a proto se mohou velmi rychle zanést mastnotou, nečistotou a vápenatými usazeninami a různými skvrnami, které se dají pouze těžko odstranit. Spáry vystavené vlhku a teplu mohou být náchylné na vznik plísní a vodního kamene, čímž dochází k znehodnocování vzhledu koupelny. HG Super ochrana spár obkladů a dlažby řeší tento problém jednoduchým způsobem. Díky čisticímu prostředku HG Super ochrana spár obkladů a dlažby jsou spáry naimpregnované a absolutně odolné vůči vodě, oleji, mastnotě a nečistotám. Podlahy v sprchách se mohou používat po 8 hodinách od aplikace přípravku. 250 ml přípravku HG Super ochrana spár obkladů a dlažby vystačí na plochu cca 30-40 m2.

Přehled nebezpečných látek:
- 2-methylpropan-2-ol

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Zvolte si variantu:

422,00 Kč