Dufa Schimmelentferner OP Odstraňovač plísní

  • Balení: 0,50 l
Původní název Schimmelentferner


Protiplísňový sprej na akrylátové bázi, pro snadné odstranění plísní a řas ve vnitřních i venkovních prostorách. Bezpečné použití biocidních látek. Před použitím si přečtěte etiketu výrobku a technologický list.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor) Obsahuje: 99,6g Chlornan sodný/100g, < 5% Aktivního chloru, CAS-Nr. : 7681-52 -9.

Skladem

Zvolte si variantu:

297,00 Kč