ZÁKLADNÍ SPREJ NA AUTO-Snadno brousitelný, mokré i suché (od zrnitosti 400), snadná aplikace, rychlá doba schnutí, profesionální výsledky, teplotně odolný do 110˚C.

Vhodný základní nátěr jako předúprava pro přestříkání všemi lakovými systémy (alkydová pryskyřice, nitrocelulóza, 1K akrylové a 2K akrylové laky). K ošetření povrchů, upravených i neupravených, ze dřeva, kovu, hliníku, skla, kamene a různých druhů plastů. Snadno brousitelný, mokré i suché (od zrnitosti 400), snadná aplikace, rychlá doba schnutí, profesionální výsledky, teplotně odolný do 110˚C.
Barvy: šedý, černý, bílý a červený.

Vlastnosti produktu:
• Rychleschnoucí
• Vynikají kryvost a plnící vlastnosti
• Ochrana proti korozi
• Snadno brousitelný, mokrý na suchý (od P400)
• Lze znovu přestříkat všemi lakovacími systémy

Použití:

Před použitím: Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Odstraňte uvolněný starý lak a rez a povrch zbruste.
Použití: Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Sprej by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota pro zpracování je 15 až 25 °C. Před použitím sprej
protřepejte po dobu 2 minut a nastříkejte vzorek. Vzdálenost k povrchu, který má být ošetřen, by měl být cca 25 až 30 cm.
Aplikace: Lak naneste v několika tenkých vrstvách. Před nanesením další vrstvy vždy sprej protřepejte.
Po použití: Vyčistěte ventil (otočte sprej vzhůru nohama, stiskněte trysku přibližně na 5 sekund).

Standardní věty o nebezpečnosti

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Zvolte si variantu:

205,00 Kč