AXUS DECOR-

Postup: JV-01 Nanášejte na čistý odmaštěný odrezovaný povrch. Před použitím odstraňte případný škraloup  obsah důkladně promíchejte a podle potřeby dořeďte ředidlem S6005 S6006. Barvu nanášejte štětcem,máčením.nebo stříkáním. Nátěr provádějte za stálého suchého počasí. Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev 1-2h. Použitý řádně vyprázdněný obal dát k recyklaci na sběrném místě obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku předejte na místě určené obci.

Jv-01- Je syntetická jednovrstvá antikorozní barva  na kovové dřevěné předměty.. Jedná se o barvu s jemnými pigmenty s antikorozní ochranou. Vyvábí se v odstínech ČSN RAL. Její přednosti je snadnější stříkání  a nížší  opotřebení stříkací techniky. JV-01 je certifikovaný pro použití ve stavebnictví. Neobsahuje těžké kovy, Složení a charakteristika výrobku: Disperze pigmentu a plnič v roztoků uretan-alkydových pryskyřic  v organických rozpouštědel s přídavkem aditiv a sušidel. JV-01 má univerzální použití pro nátěry kovů i dřeva.

ZPŮSOB APLIKACE:  H226 hořlavá kapalina a páry  H336: může způsobit ospalost nebo závratě. H411: toxický pro vodní organismy . Benzínová frakce P102 uchovejte mimo dosah dětí . P210 chraňte před teplem a jiskrami .

Zvolte si variantu:

Cena od 129,00 Kč