BISIL THERMO-Barva je vhodná vystavení jak jednorázovému tepelnému namáhání, tak i cyklickému, krátkodobě až do 700C.

Silikonový email určený jako konečná úprava povrchů ocelových předmětů (kamen, kouřovodů, parního potrubí, motorů, výměníků tepla, sl. kolektorů...)

Barva je vhodná vystavení jak jednorázovému tepelnému namáhání, tak i cyklickému, krátkodobě až do 700C.

Barva se nanáší štětcem, válečkem, stříkáním nebo i máčením. První vrstvu je vhodnější nanést štětcem. Každou vrstvu je lépe nechat zaschnout min. 2 hodiny a poté vypálit při teplotě 200C

po dobu cca 30 min. Pokud to není možné, lze nátěrový systém vypálit pozvolněji celý.

Nátěr je nelepivý za 1 hod., zaschlý při 20C za cca 2 hod., další vrstvy se nanáší po cca 8 hod.

Ředidlo: xylen s-6005. Ředí se pouze při prvním nátěru max do 10%, další nátěry jižbez ředění.

Vydatnost: 6-8 m2/kg v jedné vrstvě v závislosti na struktuře, členitosti povrchu. ...

Zvolte si variantu:

Cena od 367,00 Kč