BROS 007-Tekutý přípravek s mikrokapslemi k okamžitému použití na likvidaci mravenců v domácnosti, na terasách, příjezdových cestách atd.

Tekutý přípravek s mikrokapslemi k okamžitému použití na likvidaci mravenců v domácnosti, na terasách, příjezdových cestách atd. Díky inovativní formě přípravku - ve formě mikrokapslí - se účinná látka uvolňuje postupně. Produkt se aktivuje po 3-4 hodinách po aplikaci a je účinný nejméně 14 dnů. Když se hmyz dostane do přímého kontaktu s přípravkem, mikrokapsle se přilepí na jeho tělo a tím se přepraví do hnízda nebo na jiné druhy hmyzu, který nepřišel do přímého kontaktu s přípravkem. Tento mechanismus fungování (tzv. domino efekt) umožňuje eliminovat celou populaci hmyzu.

Aplikace

Před použitím zatřepat. Ze vzdálenosti 20-30 cm navlhčete povrch rovnoměrným nastříkáním (dávka cca 50 ml/m?). Používejte především na místech, kde hmyz hnízdí a konzumuje potravu, a také na praskliny a trhliny (např. v blízkosti potrubí nebo soklů). Na porézní povrchy stříkejte, dokud povrch není důkladně navlhčený (dávka cca 75 ml/m?).

Složení

Cyfenothrin 0,1% (0,1g/100g). Účinná látka se uvolňuje do trávicího ústrojí a hmyz tak zabíjí.

Bezpečnostní upozornění

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po použití výrobku si umyjte ruce. První pomoc: Oči vypláchněte vodou, kůži omyjte vodou s mýdlem, v případě požití nebo v případě potřeby vyhledejte lékařskou péči. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel: 224 919 293, 224 915 402. Vedlejší účinky nejsou známy. Uchovávejte mimo potraviny. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Zvolte si variantu:

119,00 Kč