CHAMALEON SPRAX LACK-Bezbarvý lesklý lak ve spreji vhodný na lokální opravy, který má vysokou přilnavost na kovové a plastové povrchy

Bezbarvý lesklý lak ve spreji vhodný na lokální opravy, který má vysokou přilnavost na kovové a plastové povrchy. Používá se na ošetřené i neošetřené povrchy ze dřeva, kovu, hliníku, skla, kamene a různých druhů plastů. Charakteristika: snadná aplikace, rychlá doba schnutí, profesionální výsledky.

Použití:
Před použitím si pozorně přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle toho
Podmínky zpracování:
Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +10 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %.
Předběžné ošetření:
Povrch by měl být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Povrch lehce obruste (zrnitost 600).
Použití:
Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Sprej by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota pro zpracování je 15 až 25 °C. Před použitím sprej protřepejte po dobu 2 minut a nastříkejte vzorek. Vzdálenost k povrchu, který má být ošetřen, by měl být cca 25 až 30 cm. Lak nanášejte v několika tenkých vrstvách. Před nanesením další vrstvy sprej znovu protřepejte.
Po použití:
Vyčistěte ventil (otočte sprej vzhůru nohama, stiskněte trysku přibližně na 5 sekund). Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Standardní věty o nebezpečnosti

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Teplotně odolný do 110˚C.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Zvolte si variantu:

205,00 Kč