HG ČISTIČ PRO MIKROVLNNÉ TROUBY- je silný každodenní čistič ve spreji. Snadno odstraní tuk a zapečené zbytky jídla z mikrovlnných a kombinovaných mikrovlnných trub

HG Čistič pro mikrovlnné trouby 0,5 l je silný každodenní čistič ve spreji. Snadno odstraní tuk a zapečené zbytky jídla z mikrovlnných a kombinovaných mikrovlnných trub. Je bezpečný pro všechny materiály i vybavení mikrovlnných trub.

HG Čistič pro mikrovlnné trouby nastříkejte na povrch, který má být vyčištěn. Nechte přípravek několik vteřin působit. Nejprve vyčistěte povrch kuchyňskou papírovou utěrkou a poté čistou vlhkou utěrkou na nádobí.

Přehled nebezpečných látek:

- 1-methoxypropan-2-ol
- Isotridecanol, ethoxylated
- trisodium nitrilotriacetate
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.

Zvolte si variantu:

109,00 Kč