HG IMPREGNACE PRO KŮŽI- ochrana před vodou , olejem, tukem a špínou mastnotou

POPIS

Výrobek, který zaručuje neobyčejně účinnou ochranu proti vodě, oleji a mastnotě pro Vaše kožené boty a kabáty.
Přípravek HG impregnace pro kůži-ochrana před vodou, olejem, mastnotou a špínou je speciálně vyvinut pro ochranu a údržbu všech druhů kůže, ale především pro péči o otevřené druhy kůží jako jsou semiš, nubuck a anilin. Přípravek zcela neviditelně chrání kůži před znečištěním olejem, kávou, čajem a vínem a přirozeně také před poničením vodou. Díky silnému ochrannému působení přípravku mohou být káva, čaj, oleje, mastnota čí víno jednoduše odstraněny savým ubrouskem. Údržba kůže je tímto přípravkem velmi snadná.

Varování:

  • H222 - Extrémně hořlavý aerosol
  • H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
  • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
  • H315 - Dráždí kůži
  • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
  • H336 - Může způsobit ospalost a závratě
  • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Zvolte si variantu:

239,00 Kč