KONVERTOR RZI SPREJ-Antikorozní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice. Přeměňuje rez na tmavě šedou, téměř černou ochrannou vrstvu, která také funguje jako základní nátěr

Rez je neutralizována a chemicky přeměněna. Antikorozní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice. Přeměňuje rez na tmavě šedou, téměř černou ochrannou vrstvu, která také funguje jako základní nátěr. Po úplném vytvrzení (12 - 24 hodin) je rez neutralizována a povrch může být znovu natřen. Dlouhodobá ochrana proti korozi a působí jako základní nátěr v jedné operaci. Vhodné pro plechy, železné kovy, ocel.

Použití
Příprava: Silně protřepávejte plechovku, dokud se kuličky volně nepohybují.
Aplikace: Proveďte kontrolní nástřik. Stříkejte ze vzdálenosti cca 20–25 cm. Aplikujte 3-4 nátěry, které nechte mezi sebou zaschnout 3-5 min.
Flash-off: 3-5 minut mezi nátěry
Po použití: Otočte plechovku dnem vzhůru a několikrát prostříkněte. Zabráníte tak ucpání trysky.

Standardní věty o nebezpečnosti

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Zvolte si variantu:

379,00 Kč