PRIMALEX MYKOSTOP

Popis

PRIMALEX mykostop bílý vnitřní malířský nátěr proti plísním je speciální otěruvzdorný nátěr s velmi dobrou krycí schopností a vysokou bělostí (min. 92% BaSO4). Navíc obsahuje účinné fungicidní látky, které likvidují plísně a současně mají i preventivní protiplísňový charakter.

Vhodný do jakýchkoliv vnitřních vlhkých nebo špatně větratelných místností např. koupelny, WC, sklepy, chodby a jiné technické prostory, kde se plísně již vyskytly nebo jako prevence proti jejich vzniku. Finální vzhled je shodný s Primalexem POLAR, proto je možné nátěry při malování volně navazovat bez viditelného napojení. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výhody

  • Proti plísním
  • Účinné fungicidní látky
  • Vysoká bělost (min 92 % BaSO4)
  • Vydatnost 7 - 11 m²/kg
  • Doporučujeme aplikaci ve 2 vrstvách
  • Ředění dle savosti podkladu

Doba schnutí

Při teplotě 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%
Suchý na dotek: po 2 hodinách
Přetíratelný: po 2 - 4 hodinách
Odolnost čerstvě natřených ploch: po 24 hodinách
Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti vzduchu může prodloužit dobu schnutí.

Příprava podkladu

Veškeré povrchy a vybavení, které nemají být znečištěny, důkladně zakryjte. Povrchy určené pro nátěr musí být obecně pevné, suché, čisté, zbavené nečistot, vosků, mastnoty a barvu odpuzujících částic.

Povrchy napadené plísněmi - Na napadené povrchy aplikujte Primalex MYKOSTOP ČISTIČ a nechte působit dle návodu k použití výrobku. Zbytky plísní/hub odstraňte mechanickou cestou za mokra (omytím, setřením, oškrábáním). Plochy nechte dostatečně vyschnout. V tomto případě použijte přípravek Primalex PROTIPLÍŇOVÁ (FUNGICIDNÍ) PENETRACE (dle návodu k použití). Následně aplikujte finální nátěrovou hmotu s přídavkem Primalex MYKOSTOP PREVENCE (dle návodu k použití výrobku).

Příprava nátěrové hmoty

Před použitím je třeba nátěrovou hmotu v obalu pečlivě promíchat (nevmíchat vzduchové bubliny). Potřebné množství barvy vypočteme z výměry jednotlivých ploch a údajů o průměrné vydatnosti. Následně ředíme dle tabulky níže a opět důkladně promícháme.

Ředění: 1. vrstva 0% - max. 5% (tj. max. 0,05 l pitné vody na 1 kg barvy) *; 2.vrstva 0% - max. 5% (tj. max. 0,05 l pitné vody na 1 kg barvy) *
* ředění doporučujeme v případě velmi savých podkladů (např. nové omítky, sádrokarton apod.) popř. při nízké vlhkosti vzduchu či vysoké teplotě

Aplikace

Takto připravenou nátěrovou hmotu lze ihned nanášet plyšovým válečkem, malířskou štětkou, štětcem nebo stříkáním (viz doporučené pracovní prostředky). Nátěr doporučujeme aplikovat při teplotách +5°C až +25°C, a to zpravidla ve dvou vrstvách. Na podklady podobného odstínu může postačovat i jeden nátěr. Během malování doporučujeme Primalex MYKOSTOP občas promíchat.

Primalex MYKOSTOP lze používat buď k malování celých ploch místností nebo je možné natřít jen tu část povrchu, na které se vyskytují plísně. V tom případě je vhodné vymalovat zbytek plochy výrobkem Primalex POLAR, který má stejnou bělost. Znečištěná místa, nářadí a pracovní pomůcky je nutné umýt před zaschnutím nátěru.

Doporučené pracovní prostředky

Nářadí pro aplikaci nátěrové hmoty

KVALITNÍ ROVNÉ POVRCHY (hladké štukové omítky)
Polyamidový váleček s délkou vlasu 12 mm

HRUBŠÍ POVRCHY (strukturované omítky, starší nerovné omítky, staré malby, apod.)
Polyamidový váleček s délkou vlasu 12 mm
Štětec - kombinace přírodních a umělých vláken (pro detail nebo plochy nedostupné válečkem);
Prostředky pro očištění povrchů před malováním - vysavač (popř. smeták); mýdlový roztok; vhodný desinfekčí prostředek proti plísním - např. Primalex MYKOSTOP ČISTIČ dle návodu na použití u výrobku);
Nářadí pro odstranění starých nátěrů popř. pro opravy (vysprávky) - špachtle, případně hladítko (nerezové, molitanové); brusná mřížka (popř. smirkový papír) nebo profi brousící zařízení vč. odsávání;
Materiál pro ochranu proti znečištění nenatíraných povrchů - zakrývací folie, netkané textilie a pásky.

Dostupné balení: 1 l; 4 kg; 7,5 kg

Zvolte si variantu:

Cena od 298,00 Kč