TELSIL S 500- ŽÁRUVZDORNÁ BARVA ODOLNÁ ANTIKOROZNÍ VYPALOVACÍ NA KOVY

Vlastnosti a použití: Barva je určena k antikorozním nátěrům kovových předmětů z

oceli, železa, litiny (nové nebo dobře očištěné) trvale vystavených teplotám do

500 °C v interiéru nebo chráněném exteriéru.

Složení: Disperze pigmentů a plniv v roztoku

silikonem modifikované alkydové pryskyřice v organických rozpouštědlech.

Použití: Kouřovody, dvířka pecí, kamna, krby, zahradní grily, výfuky, kotle apod.

Podmínky aplikace: Nátěrovou hmotu je před aplikací nutné dobře rozmíchat tak, aby na dně nezůstala žádná usazenina, podle potřeby doředit a přefiltrovat. Min. teplota vzduchu pro nanášení je 5 °C, teplota natíraného podkladu musí být 3 °C nad rosným bodem, přičemž teplota a rel. vlhkost vzduchu musí být měřeny v blízkosti natíraného podkladu. Teplota podkladu Barva tepelně odolná antikorozní vypalovací na kov TELSIL S 500

Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 75 %. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání. Nátěr zasychá i za normálních podmínek, nicméně do doby úplného vytvrzení (vypálení) je nátěr náchylný k mechanickému poškození. Barvu je možno vypálit za provozu naaplikovaného zařízení.

Postup práce: Barva TELSIL S 500 se nanáší na předem připravený podklad. Neaplikovat na horké nebo teplé povrchy. Aplikuje se v 1 vrstvě. Doporučená tloušťka jedné vrstvy je 40 až 50 µm. V případě nutnosti použít více vrstev je nutno pamatovat, že každá vrstva se vypaluje zvlášť. Vypaluje se při teplotě 200 °C po dobu 30 minut.

Ředění: TELSOL BR 5, S 6005 – štětec, max. 5 % ředění TELSOL SP 1, S 6001 P – stříkání, max. 10 % ředění

VOC: 0,45 – 0,50 kg/kg barvy TOC: 0,36 – 0,41 kg/kg barvy Výrobek je určen pouze pro použití v zařízeních nebo k činnostem, které jsou regulované podle zákona č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky č.415/2012 Sb. o přípustném znečišťování a jejím zjišťování ve znění pozdějších předpisů.

Zasychání:Teplota podkladu 23 °C

Proti prachu 45 min ,na dotek 2 h , pro manipulaci 8 h, přetíratelný 24 h ,plně vytvrzen 24 h po dosažení teploty 200 °C

Způsob aplikace: Štětec, váleček (velur), stříkání – pneumatické, vysokotlaké

Skladovatelnost: Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 24 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. 

Zvolte si variantu:

0,00 Kč