EINZA HANDSOACHTEL DOLOMIT-Vyrovnávací tmel – minerální stěrkovací hmota, připravená k použití. Pro použití v interiéru.

Vyrovnávací tmel – minerální stěrkovací hmota, připravená k použití. Pro použití v interiéru.

Odstín: Přírodní bílá
Pojivo: Disperze na vodní bázi
Vlastnosti: Velmi snadná zpracovatelnost, dobrá vyplňující schopnost, velmi dobrá brousitelnost. Lze roztírat do ztracena.
Použití: Pro vnitřní použití k vyhlazení nerovných a porézních povrchů stěn (omítka, beton, sádrokarton), bez zmýdelnění na nové omítce nebo betonu.
Způsob aplikace: Hladítkem / stěrkou
Čištění: Okamžitě po použití očistěte nářadí vodou.
Tloušťka nanášení: 0 – 3 mm
Spotřeba materiálu: 1,690 g/m² při tloušťce vrstvy 1 mm, v závislosti na podkladu. Přesnou spotřebu materiálu určete zkušebním nátahem.
Další ošetření povrchu: V závislosti na použitých materiálech povrch ošetřete penetrací einzA Aquasol Gel.
Doba schnutí: cca 3 hodiny při tloušťce vrstvy 1 mm (při 20 °C a 65% relativní vlhkosti). Brousitelné následující den.
Pracovní teplota: Teplota vzduchu a podkladu by neměla být nižší než +5 °C.

Zvolte si variantu:

Cena od 47,00 Kč